background

Elk kind heeft recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling tot volwassenheid. Kinderen en hun ouders hebben hierbij vanzelfsprekend zelf de grootste verantwoordelijkheid.
De gemeente, verschillende maatschappelijke organisaties, instituten en beroepsbeoefenaars ondersteunen kinderen en ouders daarbij. Ze zorgen voor basisvoorzieningen zoals onderwijs, sport en gezondheidszorg en een veilige leefomgeving voor kinderen.
 
SAMENWERKEN
Voor betere ontwikkelingskansen van kinderen is het nodig dat er wordt samengewerkt tussen al die partijen. De gemeente Oldenzaal ziet voor zichzelf een rol weggelegd om die samen- werking te regisseren en wil daarbij uitgaan van de positieve kwaliteiten en kracht van de kinderen en hun omgeving.

Breedwijs staat voor inhoudelijke samenwerking in het belang van kinderen in de leeftijd van 0 t/m12 jaar. Met Breedwijs wil de gemeente laten doorklinken dat bij de samenwerking niet alleen aan school gedacht moet worden. Breedwijs is in Oldenzaal de nieuwe term voor het begrip Brede School. In die nieuwe term klinkt kort en helder door waar het bij ontplooien en ontwikkelen van kinderen om gaat: breed wijs worden.

Samenwerking leidt niet per definitie tot meer activiteiten. Bestaande activiteiten kunnen wel aan kracht winnen door er vooraf met anderen over van gedachten te wisselen.
Breedwijs-partners weten van elkanders bestaan en wat de ander doet, zoeken de samenwerking, helpen elkaar. Ze hebben contact met kinderen en hun ouders, zorgen er voor te weten wat ze willen en nodig hebben. En dat alleen maar voor één simpel en duidelijk doel: kinderen zo goed mogelijk laten opgroeien in een veilige omgeving. Iedere organisatie die deze zienswijze onderschrijft kan partner in Breedwijs worden.

BREEDWIJS LOGO
Het Breedwijs-logo staat van links naar rechts voor de ontplooiing en ontwikkeling van het kind dat met sprongen vooruit gaat. Het kleine kindje groeit uit tot een zelfverzekerde jongvolwassene.
Iemand die de wereld aankan, met de borst vooruit. Van rechts naar links symboliseert het logo de ouders en / of andere volwassenen die het jonge kind beschermen.
Ze houden de beschermende hand boven het hoofd van het kind en geven ruggesteun. Als geheel staat het logo voor wissel- en samenwerking. Samen spelen en samen doen.
 
VAN BREDE SCHOOL NAAR BREEDWIJS
Op 1 januari 2004 is in Oldenzaal gestart met het project Brede School Zuid-Berghuizen. In maart 2006 in de naam Brede School veranderd in Breedwijs. Tijdens de projectperiode van 2½ jaar zijn de volgende resultaten geboekt.
 
INHOUDELIJK EN FINANCIEEL KADER GEMEENTE
Bij de start van het project Brede School Zuid-Berghuizen heeft de gemeente het inhoudelijk en financieel kader vastgesteld.